Czym jest froteryzm?

Froteryzm jest to pewien rodzaj dewiacji seksualnej, opiera się ona na ocieraniu o innych ludzi w zatłoczonych miejscach publicznych. Ma to na celu osiągnięcie satysfakcji seksualnej. Bardzo często zjawisko to ma miejsce w środkach komunikacji miejskiej. Przez społeczeństwo jest ono uznawane za molestowanie seksualne.

Czym jest froteryzm?

Froteryzm, czyli ocieractwo jest rodzajem zaburzenia preferencji seksualnych. Kiedyś określano się go mianem perwersji seksualnej. Dotyczy ono sytuacji, kiedy wybieranym czy też jedynym sposobem osiągnięcia satysfakcji seksualnej, jest właśnie ocieranie się o przypadkowe osoby. Do ocieractwa dochodzi często na imprezach, w windach, autobusach i tramwajach, czy w sklepowych kolejkach. Zazwyczaj zjawisko to dotyczy mężczyzn w przedziale wiekowym 15-25. Przeważnie nie mają oni stałych partnerek i cechuje ich brak pewności siebie.

Na czym właściwie polega ocieractwo?

Ocieractwo określane jest mianem zaburzenia parafilicznego. Taki akt seksualny odznacza się tym, iż odbywa się bez zgody drugiej osoby czy też powoduje jej cierpienia. Takie zaburzenie potrzebuje obecności konkretnego bodźca do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Do rozładowania napięcia seksualnego doprowadza osoby dotknięte froteryzmem stymulacja narządów płciowych, do której dochodzi przez bliski kontakt cielesny z innymi obcymi osobami. Przez taką właśnie czynność u mężczyzn borykających się z takim zaburzeniem występuje erekcja. Nie każdy mężczyzna ma na celu osiągnięcie orgazmu.

Niekiedy wystarcza mu jedynie dotykanie osób, niektórzy obnażają się przed napotkanymi osobami. Foteryzmu nie powinno się jednak porównywać z ekshibicjonizmem. Osoba z takim zaburzeniem może być fetyszystą, aczkolwiek zazwyczaj nie posiada skłonności ekshibicjonistycznych. Froteryzm spotyka się z dużą krytyką społeczeństwa, powoduje dyskomfort i sprzeciw u innych osób, gdyż narusza nietykalność cielesną. Czasem zjawiska tego nie da się dostrzec, gdyż z pozoru ocieranie się o uda, pośladki, piersi czy też przytulanie wygląda bardzo przypadkowo.

Jakie są przyczyny froteryzmu?

Ocieractwo jest zjawiskiem znanym od wielu lat. Jego badaniem zajął się między innymi psychiatra Albert Dryjski w 1934 roku. W dalszym ciągu termin ten nie jest do końca znany i nie została do tej pory określona przyczyna tego zaburzenia seksualnego. Zazwyczaj uważa się, iż dewiacje seksualne takie jak ocieractwo są wynikiem zaburzeń rozwoju seksualnego. Znanych jest parę tez. Pewni specjaliści twierdzą, iż perwersje seksualne są zatrzymaniem albo powrotem do wczesnodziecięcych form seksualności. Dla innych nie ma znaczenia, jakim relacjom podlega zaburzony. Foteryzm może być sposobem ucieczki przed bliską relacją. Ponadto specjaliści podkreślają to, iż zachowania wyuczone we wczesnym etapie dorastania są bardzo trwałe. A więc, zjawisko to może być więc utrwalonym nawykiem. Warto wiedzieć, że zjawisko ocieractwa, jako parafilia może łączyć się także z:

  • nerwicą lękową
  • chorobami psychicznymi
  • niedojrzałością emocjonalną
  • lękiem przed bliskimi kontaktami z kobietami
  • niedojrzałością psychoseksualną
  • zaburzeniami osobowości
  • pozostałymi dewiacjami seksualnymi, w tym fetyszyzmem

Froteryzm nie jest zbyt powszechnym zjawiskiem. Zazwyczaj można go zauważyć w większych miastach, gdzie zatłoczony transport publiczny ułatwia ocieractwo osobom czerpiącym z tego przyjemność. Czynność ta pozostaje anonimowa dzięki zatłoczonym bardzo miejscom, gdzie znajduje się tłum ludzi. Jest to problem społeczny głównie w Japonii. W tym kraju to bardzo częste zjawisko, co udowadnia fakt, iż wypracowano na niego różne określenia. Kobiety froterystki uzyskały miano chijo, a panowie natomiast nazywani są chikan. Takie osoby wybierają w Japonii zatłoczone środki komunikacji miejscem, a ich celem są przede wszystkim kobiety. Właśnie dlatego rozwiązano ten problem w metrze poprzez stworzenie specjalnych wagonów dla kobiet. Froteryzm nie jest niebezpieczną dewiacją, aczkolwiek może powodować dyskomfort u innych osób. Jest on uznawany za zaburzenie psychiczne.

Leave a Comment