Czym jest froteryzm?

Froteryzm jest to pewien rodzaj dewiacji seksualnej, opiera się ona na ocieraniu o innych ludzi w zatłoczonych miejscach publicznych. Ma to na celu osiągnięcie satysfakcji...